Privacy

PRIVACYVERKLARING Rotterdamse Vliegvis Vereniging

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Rotterdamse Vliegvis Vereniging - kortweg: RVV - kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de RVV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de RVV verstrekt.

De RVV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam;
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;
- Uw IP-adres.

WAAROM RVV GEGEVENS NODIG HEEFT

De RVV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan de RVV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het onderhouden van het lidmaatschap van de RVV.

HOE LANG RVV GEGEVENS BEWAART

De RVV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen lidmaatschap met u tot stand komt, of wanneer het lidmaatschap beëindigd wordt.

DELEN MET ANDEREN

De RVV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE- en BLOG-BEZOEK

Op de website en op de blog van de RVV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De RVV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de RVV (RVliegvisVer@gmail.com). De RVV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De RVV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de RVV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via RVliegvisVer@gmail.com.

http://rotterdamsevliegvisvereniging.nl/ is een website van de RVV.
http://rotterdamsevliegvisvereniging.blogspot.nl/ is een blog voor de leden van de RVV.

De RVV is als volgt te bereiken:
Postadres: RVV, p/a Watermunt 73, 3344 BG  Hendrik Ido Ambacht
Vestigingsadres: Watermunt 73, 3344 BG  Hendrik Ido Ambacht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40346778